Žlčník

MIRA prírodná liečivá minerálna voda

Zloženie tejto prírodnej minerálnej vody charakterizuje obsah glauberovej soli (síran sodný – Natrium sulfuricum), ale voda obsahuje aj kuchynskú soľ a horkú soľ (síran horečnatý – Magnesium sulfuricum).

Horká voda Ferenc József

Liečivá minerálna voda Ferenc József obsahuje dve hlavné zložky a síce horkú soľ (síran horečnatý – Magnesium sulfuricum) a glauberovu soľ (síran sodný – Natrium sulfuricum).

HUNYADI JÁNOS liečivá voda s glauberovou soľou

Pre prírodné vody s obsahom glauberovej soli je charakteristický ich preháňací účinok a liečebný účinok pri chorobách črevných katarov.