Zásoby vody na Zemi

tenger  jég  tó  folyó

Zemská kôra obsahuje v priemernej hĺbke jedného kilometra 70 % vody. Toto množstvo dopĺňajú ešte zásoby vody nachádzajúce sa pod zemskou kôrou a zásoby vody nachádzajúce sa v ovzduší. Veľká časť zásob vody na Zemi je slaná, len menej ako 3 % celkových zásob vody je sladká voda potrebná k suchozemskému životu, ktorej značná časť je však zmrznutá v polárnom ľade, zanedbateľnú časť tvoria podzemné vody a len niekoľko tisícin tvoria nadzemné vody nachádzajúce sa v jazerách a riekach. Život na zemeguli zabezpečujú v prevažnej miere práve zanedbateľné množstvá podzemnej vody nachádzajúce sa pod povrchom.

Dôležitým kvalitatívnym ukazovateľom vody je jej čas strávený pod povrchom zeme, pretože za tento čas postupne preberá chemické vlastnosti prostredia. V dôsledku slnečného žiarenia sa voda morí, jazier a riek nachádzajúcich sa na povrchu Zeme odparuje, následne vodná para vystúpi do ovzdušia, postupne sa ochladí a vo forme zrážok znova vráti na Zem. Zrážková voda presiakne do pôdy a hornín tvoriacich zemskú kôru a pobudne pod zemským povrchom kratšiu alebo dlhšiu dobu. Obohatená o rôzne minerálne látky vyviera prírodnými prameňmi alebo sa dostáva na zemský povrch cez vyhĺbené a vŕtané studne. Vody zvané ľadovcové alebo krasové sú relatívne mladé vody s nízkym obsahom minerálnych látok. Minerálne vody však môžu pobudnúť v zemských hĺbkach niekoľko stoviek, tisícov a trebárs aj niekoľko miliónov rokov.