Trávenie

PARÁDI (Čevice I.) sírnatá prírodná liečivá minerálna voda

Sírnatá voda Parádi je podľa textov uvedených na starých plagátoch zásaditá kyselka, ktorá je podľa dnešných kritérií klasifikovaná ako alkalicko-hydrogénuhličitanová, sírnatá, prírodná liečivá voda s kysličníkom uhličitým obsahujúca kalcium.

MIRA prírodná liečivá minerálna voda

Zloženie tejto prírodnej minerálnej vody charakterizuje obsah glauberovej soli (síran sodný – Natrium sulfuricum), ale voda obsahuje aj kuchynskú soľ a horkú soľ (síran horečnatý – Magnesium sulfuricum).

Horká voda Ferenc József

Liečivá minerálna voda Ferenc József obsahuje dve hlavné zložky a síce horkú soľ (síran horečnatý – Magnesium sulfuricum) a glauberovu soľ (síran sodný – Natrium sulfuricum).

HUNYADI JÁNOS liečivá voda s glauberovou soľou

Pre prírodné vody s obsahom glauberovej soli je charakteristický ich preháňací účinok a liečebný účinok pri chorobách črevných katarov.