Sortiment výrobkov Aqua Fresh

Sortiment výrobkov Aqua Fresh

Konzumáciou výrobkov plnených z nazhromaždených vôd šiestich Matranských prameňov /Zsó, Ágnes, Sándor, Andor, Erzsébet, Zoltán/ môžete veľmi rýchlo doplniť stratu vody vášho organizmu a z dôvodu nízkeho obsahu minerálnych látok sú mimoriadne vhodné na demineralizáciu t.j. detoxikáciu Vášho organizmu.

AQUA FRESH nesýtená pramenitá pitná voda.

Vody určené osobám obľubujúcim čisté sýtené alebo nesýtené vody.
V horúčavách príjemne ochladzujú a rýchlo dopĺňajú stratu vody organizmu.

BABY AQUA Pramenitá pitná voda určená dojčatám.

Doporučená voda pre dojčatá a malé deti, ktorá je pramenitou pitnou vodou dobrej kvality vyšetrená a schválená príslušnými odbornými orgánmi.

Neobsahuje konzervačné látky, zachovanie kvality vody zabezpečuje obsah kysličníka uhličitého. Pred použitím je potrebné vodu v trvaní 5 minút prevariť! (Je veľmi dôležité poznamenať, že voda nedostatočnej kvality z vodovodnej siete sa nestane po jej prevarení pitnou vodou dobrej kvality, pretože počas prevarenia sa zničia len baktérie ale chemická kvalita vody a jej minerálna skladba sa nezmenia.)