Pálenie záhy

PARÁDI (Čevice I.) sírnatá prírodná liečivá minerálna voda

Sírnatá voda Parádi je podľa textov uvedených na starých plagátoch zásaditá kyselka, ktorá je podľa dnešných kritérií klasifikovaná ako alkalicko-hydrogénuhličitanová, sírnatá, prírodná liečivá voda s kysličníkom uhličitým obsahujúca kalcium.