Krátka história našej spoločnosti

História spoločnosti MEDAQUA Kft. sa dá premietnuť až do roku 1986. V tomto roku totiž vzniklo hospodárske pracovné združenie ÉLPAK GMK, ktoré v uvedenej organizačnej forme vykonávalo svoju činnosť ďalších 5 rokov. Podnikateľské združenie sa zaoberalo až do začiatku deväťdesiatych rokov hlavne vykonávaním periodických ročných opráv plniarenských závodov. V rámci tohto predmetu činnosti sa koncom osemdesiatych rokov dostalo aj do kontaktu s plniarenskými závodmi minerálnych vôd v Parádsasváre a v Tiszajenő. Strojné zariadenie oboch plniarenských závodov najskôr repasovala, neskôr si prenajala a na koniec oba závody odkúpila.
V živote firmy ÉLPAK GMK znamenal rok 1991 zmenu. Rozvoj a rozšírenie podnikateľského profilu si vyžiadali zmenu organizačnej formy a preto sa hospodárske pracovné združenie pretransformovalo na spoločnosť s ručením obmedzeným. V roku 1997 však spoločnosť s ručením obmedzeným ÉLPAK Kft. prekonala aj túto organizačnú formu a od decembra roku 1997 funguje ako akciová spoločnosť. V januári roku 2000 v záujme oddelenia dvoch hlavných predmetov činnosti založila akciová spoločnosť dve samostatné dcérske spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť PACKER Kft. prevzala profil plniarenskej techniky a pod pôsobnosť spoločnosti MEDAQUA Kft. sa dostal profil plnenia a distribúcie prírodných minerálnych vôd a liečivých minerálnych vôd.

V začiatkoch bol sortiment výrobkov vrátane ich distribúcie veľmi jednoduchý.

Sortiment výrobkov pozostával z pôvodného úzkeho sortimentu prevzatého spolu s plniarenskými závodmi. Súčasná ponuka sortimentnej skladby výrobkov vznikla vytvorením nových výrobkov resp. modernizáciou dizajnu pôvodných výrobkov.
Distribúcia výrobkov bola spočiatku realizovaná priamo z jednotlivých plniarenských závodov ale zakrátko bolo jasné, že takýmto spôsobom sa len z uvedených dvoch prevádzkarní nedá zásobovať celé územie štátu. Preto zo začiatku pomocou prenajatých neskôr odkúpených veľkoobchodných skladov bol postupne vytvorený súčasný vlastný distribučný systém spoločnosti, ktorý je založený na dvoch diskontných skladoch plniarenských závodov a troch vlastných veľkoobchodných skladoch. V expedícii výrobkov nám vypomáha aj jedna externá distribútorská spoločnosť.

Prevádzkarne

MEDAQUA KFT Hlavná prevádzkareň

Výkonná riaditeľka: Palik Tibor
Hlavná účtovníčka: Bezzeg Györgyné
Výrobno-technický riaditeľ: Teyman Zoltán
Obchodná riaditeľka: Cselkóné Szőke Katalin

3200 Gyöngyös, Keleti Karácsondi köz 1.
Tel.: (37) 316-480, 316-483, 316-098, 311-958

Medaqua központ Medaqua kút
Plniarne a diskontné sklady

Plniarenský závod liečivých a prírodných minerálnych vôd

3242 Parádsasvár, Rákóczi út 3.
Tel./Fax: (36) 364-013
Vedúca závodu: Szabóné Fényesi Ágnes
Vedúca skladu, oblastná obchodná zástupkyňa: Bakonyi Mária

Závod Mira

5094 Tiszajenő, Belsőjenő 5.
Tel./Fax: (56) 434-022
Vedúca závodu: Berze Erika

Veľkoobchodné sklady

1107 Budapest X., Árpa út 1.
Tel./Fax: 1/263-0018, 1/263-0215
Raktárvezető: Lindner György

Distribútor - Severné Zadunajsko

Sauervin BT
Objednávateľ: Sauer Imre

9072 Nagyszentjános, Sport u 29.
Tel./Fax: (96) 544-034

Zahraniční partneri

Ukrajina
SEB-FARMACIA
(ЧП «Себ-Фармация»)

ul. Butlerova Akademika 2. 02090 Kijev
Contact person: Irina Chepil
Tel.: +380 (44) 230-70-32
E-mail: kurator@vofarmacia.kiev.ua

Česká republika, Slovensko
Területi képviselő: Thermia s.r.o.

934 05 Levice, Zdenka Nejedlého 2877/53
Tel.: +421 (903) 721 041
E-mail: szakal@pacioli.info
Contact person: Ing. Ján Szakál
Web: medaqua.hu

Poľsko
Centrum Medycyny Funkcjonalnej
ARKADIA MED P.U.H.

40-097 Katowice, ul. 3 Maja 22/1.
Tel.: + 48 (32) 7818015, 3537578
E-mail: drmasiuk@arkadiamed.com
Contact Person: Dr. Siergiej Masiuk