Krátka história našej spoločnosti

História spoločnosti MEDAQUA Kft. sa dá premietnuť až do roku 1986. V tomto roku totiž vzniklo hospodárske pracovné združenie ÉLPAK GMK, ktoré v uvedenej organizačnej forme vykonávalo svoju činnosť ďalších 5 rokov. Podnikateľské združenie sa zaoberalo až do začiatku deväťdesiatych rokov hlavne vykonávaním periodických ročných opráv plniarenských závodov. V rámci tohto predmetu činnosti sa koncom osemdesiatych rokov dostalo aj do kontaktu s plniarenskými závodmi minerálnych vôd v Parádsasváre a v Tiszajenő. Strojné zariadenie oboch plniarenských závodov najskôr repasovala, neskôr si prenajala a na koniec oba závody odkúpila.
V živote firmy ÉLPAK GMK znamenal rok 1991 zmenu. Rozvoj a rozšírenie podnikateľského profilu si vyžiadali zmenu organizačnej formy a preto sa hospodárske pracovné združenie pretransformovalo na spoločnosť s ručením obmedzeným. V roku 1997 však spoločnosť s ručením obmedzeným ÉLPAK Kft. prekonala aj túto organizačnú formu a od decembra roku 1997 funguje ako akciová spoločnosť. V januári roku 2000 v záujme oddelenia dvoch hlavných predmetov činnosti založila akciová spoločnosť dve samostatné dcérske spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť PACKER Kft. prevzala profil plniarenskej techniky a pod pôsobnosť spoločnosti MEDAQUA Kft. sa dostal profil plnenia a distribúcie prírodných minerálnych vôd a liečivých minerálnych vôd.

Krátka história našej spoločnosti

V začiatkoch bol sortiment výrobkov vrátane ich distribúcie veľmi jednoduchý. Sortiment výrobkov pozostával z pôvodného úzkeho sortimentu prevzatého spolu s plniarenskými závodmi. Súčasná ponuka sortimentnej skladby výrobkov vznikla vytvorením nových výrobkov resp. modernizáciou dizajnu pôvodných výrobkov.
Distribúcia výrobkov bola spočiatku realizovaná priamo z jednotlivých plniarenských závodov ale zakrátko bolo jasné, že takýmto spôsobom sa len z uvedených dvoch prevádzkarní nedá zásobovať celé územie štátu. Preto zo začiatku pomocou prenajatých neskôr odkúpených veľkoobchodných skladov bol postupne vytvorený súčasný vlastný distribučný systém spoločnosti, ktorý je založený na dvoch diskontných skladoch plniarenských závodov a troch vlastných veľkoobchodných skladoch. V expedícii výrobkov nám vypomáha aj jedna externá distribútorská spoločnosť.

Centrála spoločnosti sa nachádza vo východnej časti mesta Gyöngyös v priestore medzi diaľnicou M3 a hlavnou cestou 1. triedy č. 3.

IQNet ISO9001