Nadbytok žalúdočnej šťavy

PARÁDI (Čevice I.) sírnatá prírodná liečivá minerálna voda

Sírnatá voda Parádi je podľa textov uvedených na starých plagátoch zásaditá kyselka, ktorá je podľa dnešných kritérií klasifikovaná ako alkalicko-hydrogénuhličitanová, sírnatá, prírodná liečivá voda s kysličníkom uhličitým obsahujúca kalcium.