Parádi sírnatá prírodná liečivá minerálna voda (Csevice I.) Parádi sírnatá prírodná liečivá minerálna voda (Csevice I.)

Parádi

sírnatá prírodná liečivá minerálna voda (Csevice I.)

Hlavné rozpustené látky
Horčík (Mg2+):50 mg/l
Sodík (Na+):470 mg/l
Vápnik (Ca2+):174 mg/l
Draslík (K+):12 mg/l
Lítium (Li+):0.25 mg/l
Hydrogénuhličitany (HCO3):1780 mg/l
Sírany (SO42-):144 mg/l
Sírniky (S2-):6.2 mg/l
Chloridy (Cl-):47 mg/l
Voľný (CO2):1740 mg/l
Celková mineralizácia4445 mg/l

Charakteristika

Sírnatá voda Parádi je podľa textov uvedených na starých plagátoch zásaditá kyselka, ktorá je podľa dnešných kritérií klasifikovaná ako alkalicko-hydrogénuhličitanová, sírnatá, prírodná liečivá voda s kysličníkom uhličitým obsahujúca kalcium (obsah síry je 6 – 7 mg na liter).

Oblasti použitia

Liečivá voda z prameňa Čevice I. sa už vyše 200 rokov používa na liečenie rôznych ochorení tráviacej sústavy. Jednak je vhodná na ochorenia žalúdka a čriev sprevádzaných zvýšenou tvorbou žalúdočnej kyseliny a na druhej strane aj na liečenie črevných katarov sprevádzaných nedostatkom žalúdočnej kyseliny. Účinok zvýšenej alebo zníženej tvorby žalúdočnej šťavy záleží na tom, či ju užijeme na lačno alebo počas stravovania. Užívanie liečivej alkalickej vody 2 hodiny pred stravovaním zníži tvorbu žalúdočnej šťavy. Užívanie vody počas stravovania alebo tesne po jedle stimuluje tvorbu žalúdočnej šťavy. Liečivá voda napomáha tráveniu a znižuje plynatosť. Parádska sírnatá liečivá minerálna voda je veľmi účinným liečebným prostriedkom resp. doplnením terapie na odstránenie sprievodných javov chronického žalúdočného kataru ako napr. bolesti brucha, pocity tlaku v oblasti žalúdka, nechutenstvo, pocit plnosti a nevoľnosť, ktorá ihneď po jej užití vyvinie v žalúdku svoj hlieny rozpúšťajúci účinok. Konzumácia vody spolu s vínom zabraňuje vzniku kocoviny resp. pri kocovine znižuje alebo úplne odstráni jej nepriaznivé prejavy. Liečivá voda zohráva dôležitú úlohu aj pri liečení žlčníkových ochorení. Do 15 minút po jej užití dôjde k šetrnému stiahnutiu žlčníka, čo je veľmi dôležité, pretože vyprázdnenie zahustenej žlče zo žlčníka je súčasťou terapie liečenia chorôb spôsobených práve zahusťovaním a stagnáciou žlče v žlčníku. K dosiahnutiu požadovaného účinku sa odporúča liečivú minerálnu vodu izbovej teploty vypiť pomalými dúškami na lačno. Pri chronických ochoreniach dýchacích orgánov pôsobí veľmi priaznivo pre svoje hlieny rozpúšťajúce účinky. Pôsobením liečivej vody sa vystupňuje v prieduškách tvorba výlučkov a preto sa odporúča jej užívanie aj pri chronickej bronchitíde priedušiek spôsobených fajčením. Pre svoje močopudné účinky zohráva dôležitú úlohu v prevencii proti vzniku obličkových kameňov resp. prečisťovaní obličkovej panve a močových ciest.
Pri sírnych pitných kúrach sa ukladá v kĺboch síra v dôsledku čoho boli po absolvovaní pitných kúr vodou z prameňa Čevice I. zaznamenané veľmi priaznivé účinky aj pri liečení chorôb pohybového ústrojenstva.

Dávkovanie

Tak pri zvýšenej tvorbe žalúdočnej kyseliny ako aj pri jej zníženej tvorbe postačuje pre dosiahnutie priaznivého stavu požitie sírnatej liečivej minerálnej vody Parádi v množstve 1 – 2 dl.
Pri liečení ochorení žlčníka a žlčových ciest sa odporúča množstvo 3 x 2 dl denne formou pitnej kúry v trvaní 3 – 4 týždňov. Podobné dávkovanie sa odporúča aj v prípade zvýšenia močopudnej funkcie organizmu. Na liečenie spomalenia črevných pohybov, bronchitídy priedušiek a v prípade kĺbových ťažkostí sa odporúča 1 – 2 x denne množstvo 1 – 2 dl liečivej vody. V prípade kocoviny sa odporúča vypiť na viac krát množstvo 5 – 7 dl.

Nesmie sa užívať

Pri akútnych zápaloch pečene a žlčníka, pri akútnych ochoreniach tráviacej sústavy, pri zvýšenej funkcii štítnej žľazy, pri ochorení na tuberkulózu a zhubných nádorových ochoreniach.

Historický prehľad

Na západnom konci parádskeho údolia vyvierajú zo Séchenyiho vrchu (Széchenyi hegy) dva pramene minerálnych vôd, ktoré sa uvádzajú na trh pod obchodnými názvami „Parádi“ a líšia farbou etikiet. Obec Parádsasvár môže ďakovať za svoju povesť práve týmto prameňom resp. ešte aj v dnešných dňoch prevádzkovanej sklárskej hute, ktorú dala postaviť svojho času rodina Orczy. Do roku 1905 vyrábala fabrika výlučne liekové fľaštičky a fľaše potrebné k distribúcii parádskych minerálnych vôd. Ako sa to často u minerálnych vôd stáva aj parádsku prírodnú liečivú minerálnu vodu objavili skôr zvieratá ako ľudia. Pastieri pasúci v okolí svoje stáda zbadali, že hoci boli ich zvieratá veľmi smädné, nešli sa napiť k najbližším prameňom ale sa vždy ponáhľali k tým istým dvom prameňom. Neskôr ochutnali vodu z týchto prameňov aj samotní pastieri a odvtedy sa pomaly šíril dobrý chýr o „tzv. čeviciach“. O parádskej liečivej vode sa dozvedela lekárska obec až relatívne neskoro, v polovine XVIII. storočia: bratislavský vedec a profesor Matej Bel spomína sírnatú kyselku z Parádsasvár-u v roku 1735. Faktické objavenie parádskej liečivej vody sa udialo až v roku 1763, kedy Ferenc Markhót – úradný lekár Hevešskej župy zverejnil o tejto vode detailný opis. Prvý chemický rozbor vody parádskeho liečivého prameňa vykonal v roku 1798 Dr. Pál Kitabel no neskôr v roku 1827 podrobil oba pramene detailnejšiemu preskúmaniu profesor Meisner. Parádska sírovodíková kyselka je produktom vulkanických pôsobení. Prameň s názvom Čevice I., z ktorej sa získava sírnatá liečivá minerálna voda a je plnená do fliaš s modrou etiketou sa nachádza na území plniarenského závodu, ktorý je v súčasnosti vo vlastníctve akciovej spoločnosti ÉLPAK Zrt. Nad premeň postavili v roku 1827 pitnú halu a vedľa sa vybudoval liečebný kúpeľný dom. V roku 1881 došlo k tomu, že pôvodný liečebný kúpeľný dom bol zbúraný a namiesto neho dala postaviť v strede obrovského parku rodina Károlyiovcov na základe projektov svetoznámeho architekta Miklósa Ybl-a kaštieľ renesančného štýlu. Kaštieľ nazvali Orlím hradom (Sasvár) od čoho je odvodený aj súčasný názov obce. V roku 1892 - taktiež na základe projektov Miklósa Ybl-a bola postavená plniareň vôd v tvare pagody so strechou z farebnej majoliky.

Logistické údaje

Sklenená fľaša
Colná sadzba:
Objem:
Obal:
Skupinové:
Skupinové/paleta:
Fľaše/Paleta:
Čiarový kód:
2201 10 19 00
0,7 l
zálohované
prepr. - 12 fliaš
32 (8x4)
384 (32x12)
5997263711154
Sklenená fľaša
Colná sadzba:
Objem:
Obal:
Skupinové:
Skupinové/paleta:
Fľaše/Paleta:
Čiarový kód:
2201 10 19 00
0,7 l
jednorázové
PE fólia - 6 fliaš
105 (21x5)
630 (126x5)
5997263711253
Sklenená fľaša
Colná sadzba:
Objem:
Obal:
Skupinové:
Skupinové/paleta:
Fľaše/Paleta:
Čiarový kód:
2201 10 19 00
0,25 l
zálohované
prepr. - 24 fliaš
32 (8x4)
768 (192x4)
5997263711185

PROSÍME VÁS, POMÔŽTE NÁM V NAŠEJ PRÁCI VYPLNENÍM NASLEDOVNÉHO DOTAZNÍKU.

Dotazník
image from Dr. Zajkás Gábor: Žalúdočné ochorenia a liečivá minerálna voda Parádi kénes

Dr. Zajkás Gábor: Žalúdočné ochorenia a liečivá minerálna voda Parádi kénes

Zvyšujúci alebo znižujúci účinok separácie žalúdočnej šťavy tejto našej liečivej minerálnej vody závisí od toho, či sa užije nalačno alebo počas stravovania. Užitím dvoch hodín pred stravovaním spôsobí táto alkalická voda zníženie separácie žalúdočnej šťavy, užitím spolu so stravou však separáciu žalúdočnej šťavy zvyšuje.
image from Dr. Zajkás Gábor:  Liečivé minerálne vody na sviatočný stôl

Dr. Zajkás Gábor: Liečivé minerálne vody na sviatočný stôl

Jaj, tak som sa najedol! – takto vzdychá niekoľko (veľa) ľudí v časoch okolo vianočných a novoročných sviatkov. Je veľmi nepríjemné, ak nám prekazí sviatočnú pohodu nevoľnosť, nafúknutie, pocit plnosti alebo črevný katar. Vtedy si prirodzene každý dá predsavzatie, že inokedy nebude tak veľa jesť a piť, avšak čo má človek robiť, ak ťažkosti už má?
image from Dr. Zajkás Gábor: V prípade nafúknutia si odľahči!

Dr. Zajkás Gábor: V prípade nafúknutia si odľahči!

Každý pozná nepríjemný pocit, ktorý sa občas ohlási po výdatnom, príliš bohatom stravovaní resp. sa objaví bez viditeľných a zjavných príčin, čo nazývame nafúknutie. Pre pridruženú nevoľnosť sa náš pohyb stane ťažkopádnym a poklesne nám pracovný elán.
image from Pergéné Kiss Edina: Parádske vody Čevice – pred 200 rokmi a v dnešných dňoch

Pergéné Kiss Edina: Parádske vody Čevice – pred 200 rokmi a v dnešných dňoch

Na západnom konci parádskeho údolia vyvierajú zo Séchenyiho vrchu dve pramene „Čevice”, ktoré sú uvádzané na trh pod značkou „Parádi”. Usadlosť Parádsasvár môže ďakovať za svoju slávu práve týmto prameňom a sklenej hute, ktorú dala postaviť rodina Orczy a ktorá je ešte aj dnes v prevádzke. Do roku 1905 sa v hute vyrábali výlučne lekárenské fľaše a fľaše potrebné pre uvádzanie vôd Parádi na spotrebiteľský trh.
image from Pergéné Kiss Edina: Voda Parádi – nezapácha!

Pergéné Kiss Edina: Voda Parádi – nezapácha!

V pohorí Mátra, na západnom konci parádskeho údolia vyvierajú zo Séchenyiho vrchu dve pramene „Čevice”, ktoré sú uvádzané na trh pod značkou „Parádi”. Prišiel však už čas na to, aby sme si tak v okruhu obchodníkov ako aj v okruhu spotrebiteľov vyjasnili, existujú dva druhy vôd Parádi.