MIRA prírodná liečivá minerálna voda

Mira prírodná liečivá minerálna voda
Hlavné rozpustené látky:
Horčík (Mg2+): 496 mg/l
Sodík (Na+): 4800 mg/l
Vápnik (Ca2+): 230 mg/l
Hydrogénuhličitany (HCO3): 1226 mg/l
Sírany (SO42-): 8060 mg/l
Chloridy (Cl-): 2700 mg/l
Celková mineralizácia: 17565 mg/l

Charakteristika

Zloženie tejto prírodnej minerálnej vody charakterizuje obsah glauberovej soli (síran sodný – Natrium sulfuricum), ale voda obsahuje aj kuchynskú soľ a horkú soľ (síran horečnatý – Magnesium sulfuricum).

Oblasti použitia

Miravíz palack Liečivá minerálna voda Mira so zvýšeným obsahom glauberovej soli a miernym obsahom horkej soli má preháňacie a čistiace účinky. Premýva črevný trakt a odplavuje z črevnej sliznice zápalové nánosy a baktérie spôsobujúce katary a spolu so stolicou tieto a ich rozkladové produkty vyprázdňuje z čriev.
Prírodná liečivá minerálna voda Mira má aj žlčo-čistiace účinky. Vďaka účinkom glauberovej soli vyvolávajúcim sťahovanie žlčového mechúra sa mechúr vyprázdni, čím v nej zanikne stagnácia žlče spôsobujúca kameňotvorný proces. Pôsobením glauberovej soli sa zároveň stupňuje v pečeni oddeľovanie žlče, v dôsledku čoho sa žlčník naplní čerstvou žlčou v ktorej už nie sú vytvorené priaznivé podmienky pre tvorbu žlčníkových kameňov a vznik zápalov. (Pri tvorbe žlčníkových kameňov zohráva dôležitú úlohu zahusťovanie žlče. Predpoklady pre tvorbu žlčníkových kameňov sú splnené vtedy, keď sa v priebehu niekoľkých hodín nestiahne žlčník a nevyprázdni sa jeho zahustený obsah v ktorom prítomný cholesterol dosiahne takú koncentráciu, že sa vyzráža a poslúži ako základ pre tvorbu žlčníkových kameňov. Tomuto sa dá predísť pravidelným pitím prírodnej liečivej minerálnej vody Mira.). Užívanie vody procedurálnym spôsobom zabraňuje vzniku žlčníkových zápalov a vytváraniu žlčníkových kameňov.
Pôsobenie tejto vody aj na látkovú výmenu je známe už dlhšiu dobu. Tento fakt podporujú aj výskumy profesora László Halmaiho a jeho spolupracovníka primára Ferenca Kovácsa. Obéznych chorých ľudí liečili diétou s obsahom energie vo výške 1000 – 1500 kcal, ktorú doplnili konzumáciou prírodnej horkej vody Mira v množstve 3 x 2 dl denne. Kontrolná skupina obéznych chorých dostávala len diétu. Po štyroch týždňoch zistili, že tí pacienti s nadváhou, ktorí pili popri diéte aj liečivú vodu Mira chudli oveľa výraznejšie ako pacienti v kontrolnej skupine a okrem toho došlo k zlepšeniu hladiny cholesterolu v ich krvi a zlepšila sa aj uhľohydrátová spracovacia schopnosť ich organizmu (znížila sa hladina krvného cukru). Na základe hore uvedeného sa dá konštatovať, že horká prírodná minerálna voda Mira sa dá úspešne použiť aj ako doplnok stravy pri redukcii hmotnosti pričom dochádza nielen k znižovaniu hmotnosti ale sa dá dosiahnuť zníženie rizika vzniku sprievodného javu obezity - cukrovky resp. aj zníženie hladiny krvného tuku.

Dávkovanie

Pri ošetrovaní chorôb žlčníka a žlčovodov sa odporúča konzumovať prírodnú liečivú minerálnu vodu Mira v množstve 2 – 3 dl 1 – 2 krát denne v trvaní 4 – 6 týždňov. V prípade kataru čriev sa odporúča užívanie množstva 1 – 2 dl dva krát denne. Prírodnú vodu je potrebné piť na lačno.
Ako doplnok stravy pre redukciu hmotnosti sa odporúča pravidelné denné pitie vody 2 – 3 krát hneď po hlavných jedlách.
V prípade cukrovky, vysokej hladiny cholesterolu a v prípade zápalu pečene (napr. v prípade vírusového ochorenia alebo v toxických prípadoch) sa odporúča procedurálne užívanie množstva 2 – 3 dl liečivej vody denne.

Nesmie sa užívať

Pri nedostatku žalúdočnej kyseliny, krvácajúcom vrede žalúdka alebo dvanástnika a ich akútnych kataroch, hnačkách, pri srdečnej alebo obličkovej nedostatočnosti, zvracaní a odvodnení organizmu.

Historický prehľad

Prírodnú liečivú minerálnu vodu Mira objavili začiatkom roka 1920 počas prieskumných prác v katastri obce Jászkarajenő, kde zakrátko na to bola začatá ťažba minerálnych vôd. Liečivé minerálne vody vyskytujúce sa na relatívne malej ploche presakujú v hĺbke 2 – 4 m a rozkladajú pirit nachádzajúci sa v ílovitej pôde na kyselinu sírovú, ktorá súčasne vytvára roztok s alkalickými alumínium-silikátmi a dolomitom. Začiatkom plnenia vody do fliaš sa voda slabšej koncentrácie získaná zo studní hlbokých 3 m nazývala horkou vodou Mira resp. Mira Baby a voda získaná zo studní hlbokých 4 m sa klasifikovala ako Mira s glauberovou soľou a takto sa aj predávala. Neskôr však vyšlo najavo, že charakteristika všetkých troch druhov liečivých minerálnych vôd je síranovo-sodná a rozdiely sa dajú vykázať iba v množstvách ich celkovej mineralizácie. Zriadenie prvej studne sa datuje na základe chemických rozborov Vilmosa Hankó-a na rok 1920, zakrátko na to sa v roku 1922 postavila plniareň. Vlastníčkou plniarne bola vdova Vígh P. Pálné. Liečivú vodu chránila od znečistenia povrchovými dažďovými vodami hrádza vytvorená okolo studní vo výške 25 cm. Krátko na to bol vybudovaný pramenný domec v okrasnom prevedení. Stredisko bolo vynikajúco technicky vybavené. Malo dva sacie čerpadlá s plynovými motormi, dve dynamá, vlastnú elektráreň a s obcou Vezseny ho spojovala priemyselná úzkokoľajná železnica v celkovej dĺžke 4,8 km. Stredisko bolo v roku 1926 v prenájme spoločnosti „Mira Gyógy- és Keserűvízforrás Rt.“. Vilmos Hankó na základe svojich chemických rozborov vykonaných medzi rokmi 1920 a 1922, v ktorých vykázal celkovú mineralizáciu vody v množstve 47 – 49 g/l so 70 – 80 percentným podielom glauberovej soli zistil, že táto voda je vo svetovom meradle ojedinelou medzi podobnými prírodnými minerálnymi vodami. Pred prvou svetovou vojnou sa liečivá minerálna voda vyvážala aj do Anglicka, Francúzka a Južnej Ameriky, odvtedy sa však posielajú do zahraničia iba obchodné vzorky v nádeji na možný export.