Liečivá voda

DONAT MG liečivá minerálna voda

DONAT Mg je horčíkovo-sodíkovo-hydrogénuhličitanová prírodná liečivá minerálna voda obsahujúca sírany, ktorá je mimoriadne bohatá na minerálne látky a je prírodným zdrojom horčíka.
Gyógyvíz: 

PARÁDI (Čevice I.) sírnatá prírodná liečivá minerálna voda

Sírnatá voda Parádi je podľa textov uvedených na starých plagátoch zásaditá kyselka, ktorá je podľa dnešných kritérií klasifikovaná ako alkalicko-hydrogénuhličitanová, sírnatá, prírodná liečivá voda s kysličníkom uhličitým obsahujúca kalcium.

MIRA BABY prírodná detská liečivá minerálna voda s glauberovou soľou

Minerálna skladba tejto vody sa veľmi podobá skladbe horkej prírodnej liečivej minerálnej vody Mira s tým rozdielom, že v porovnaní s ňou má len polovičný obsah solí.
Gyógyvíz: 

MIRA prírodná liečivá minerálna voda

Zloženie tejto prírodnej minerálnej vody charakterizuje obsah glauberovej soli (síran sodný – Natrium sulfuricum), ale voda obsahuje aj kuchynskú soľ a horkú soľ (síran horečnatý – Magnesium sulfuricum).

Horká voda Ferenc József

Liečivá minerálna voda Ferenc József obsahuje dve hlavné zložky a síce horkú soľ (síran horečnatý – Magnesium sulfuricum) a glauberovu soľ (síran sodný – Natrium sulfuricum).

HUNYADI JÁNOS liečivá voda s glauberovou soľou

Pre prírodné vody s obsahom glauberovej soli je charakteristický ich preháňací účinok a liečebný účinok pri chorobách črevných katarov.