Často kladené otázky

Čo je liečivá minerálna voda?

Liečivá minerálna voda: je taká prírodná minerálna voda, ktorá má dokázateľné liečivé účinky. Pre potreby vnútorného použitia (pitia, inhalácie, fľaškovania) je liečivou minerálnou vodou taká voda, ktorá:
  • zodpovedá požiadavkám kladeným na prírodné minerálne vody,
  • pri dodržaní spotrebiteľského návodu je vhodná k pitiu alebo inhalácii a
  • pri takýchto spôsoboch použitia má liečivé účinky.

Čo je minerálna voda

Prírodná minerálna voda: je určená v prírodnom stave na priamu ľudskú konzumáciu, úradne (inšpektorátom kúpeľov a žriediel) uznaná voda, ktorá:
  • pochádza z podzemnej vodnej vrstvy - z jedného alebo viacerých prírodných alebo umelo vytvorených prameňov alebo studní,
  • neobsahuje žiadne znečistenia,
  • v dôsledku obsahu minerálnych látok, stopových prvkov a iných disociovaných zložiek má zo zdravotného hľadiska priaznivé vlastnosti,
  • jej skladba a teplota je skoro stabilná alebo sa nachádza v rámci prirodzených rozptylov,
  • v spoločnom nariadení ministerstiev č. 65/2004. (IV.27.) FVM-EszCsM-GKM uvedené množstvá jednotlivých disociovaných zložiek pri jej plnení do fliaš nepresiahnu maximálne povolené hraničné hodnoty,
  • z mikrobiologického hľadiska zodpovedá ustanoveniam citovaného predpisu.

Aký je rozdiel medzi minerálnou vodou a pramenitou vodou?

Tieto kategórie špecifikuje spoločné nariadenie ministerstiev č. 65/2004. (IV. 27) FVM-ESzCsM-GKM o pravidlách plnenia a uvádzania prírodných minerálnych vôd, pramenitých vôd, pitných vôd, minerálnou látkou obohatených vôd a ochutených vôd na trh. Pre skladbu vody nie je rozhodujúce jej označenie, pretože oba druhy môžu byť vysoko mineralizované aj nízko mineralizované. Označenia rozlišujú hlavne úroveň povolených úprav vôd. Na minerálne vody sa vzťahujú najprísnejšie usmernenia za ktorými však dnes už veľmi nezaostávajú ani pramenité vody.

Ktorá liečivá minerálna voda je vhodná na odtučńovaciu kúru?

Na odtučňovaciu kúru odporúčame použiť liečivú minerálnu vodu MIRA, pretože napomáha tráveniu a zrýchľuje látkovú výmenu. Tento fakt podporujú aj najnovšie výskumy (4.1.3.1.) profesora László Halmaiho a jeho spolupracovníka primára Ferenca Kovácsa. Obéznych chorých ľudí liečili diétou s obsahom energie vo výške 1000 – 1500 kcal, ktorú doplnili konzumáciou prírodnej horkej vody Mira v množstve 3 x 2 dl denne. Kontrolná skupina obéznych chorých dostávala len diétu. Po štyroch týždňoch zistili, že tí pacienti s nadváhou, ktorí pili popri diéte aj liečivú vodu Mira chudli oveľa výraznejšie ako pacienti v kontrolnej skupine a okrem toho došlo k zlepšeniu hladiny cholesterolu v ich krvi a zlepšila sa aj uhľohydrátová spracovacia schopnosť ich organizmu (znížila sa hladina krvného cukru). Na základe hore uvedeného sa dá konštatovať, že horká prírodná minerálna voda Mira sa dá úspešne použiť aj ako doplnok stravy pri redukcii hmotnosti pričom dochádza nielen k znižovaniu hmotnosti ale sa dá dosiahnuť zníženie rizika vzniku sprievodného javu obezity - cukrovky resp. aj zníženie hladiny krvného tuku.

Ktorá liečivá minerálna voda je vhodná v prípade zápchy?

Do rodiny liečivých vôd s preháňacím účinkom patria prírodné vody so zvýšeným obsahom glauberovej soli Hunyadi János, Ferenc József, Mira a tak isto detská liečivá minerálna voda Mira Baby. Najrukolapnejším účinkom týchto vôd je odstránenie zápchy. Odlišnosti medzi nimi spočívajú hlavne v množstve síranov od ktorého závisí ich účinnosť. Najkoncentrovanejšou spomedzi uvedených vôd je Hunyadi János, nasledujú Ferenc József, potom Mira a Mira Baby. Liečivú vodu Hunyadi János odporúčame pre tých, ktorí trpia neústupnou zápchou už dlhšiu dobu. Liečivá voda Ferenc József má o niečo miernejší preháňací účinok a preto ju odporúčame tým, ktorí ešte nezápasia s nepoddajnou zápchou. Užívanie jednej alebo druhej vody v dennom množstve 1 dl zabezpečí dosiahnutie pravidelnej ľahkej stolice. Liečivú minerálnu vodu Mira odporúčame hlavne tehotným ženám na prevenciu proti vzniku zlatej žily v dôsledku počas tehotenstva sa vyskytujúcej tvrdej stolice pretože je to šetrný spôsob spočívajúci v zľahčení stolice. Ako to vyplýva z názvu, liečivá minerálna voda Mira Baby je určená dojčatám od troch mesiacov veku a malým deťom.

Kde sa dajú naše liečivé minerálne vody nakúpiť?

Naše liečivé minerálne vody môžete kúpiť v Maďarsku v hociktorej lekárni. Okrem toho ich nájdete v niektorých obchodných reťazcoch (CORA, AUCHAN, MATCH, SPAR, KAISER’S, sieť predajní COOP), obchodoch s potravinami s rozšíreným sortimentom resp. v predajniach s liečivými rastlinami a drogériach.

Ako je možné, že sa sírnatá voda Parádi – s modrou etiketou dá použiť tak pri zvýšenej tvorbe žalúdočnej kyseliny ako aj pri zníženej tvorbe žalúdočnej kyseliny?

Naozaj, sírnatá liečivá minerálna voda – s modrou etiketou - sa dá použiť tak pri zvýšenej tvorbe žalúdočnej kyseliny ako aj pri zníženej tvorbe žalúdočnej kyseliny, avšak nie je jedno, kedy ju pijeme. V prípade zvýšenej tvorby žalúdočnej kyseliny ju treba vypiť 1 – 2 hodiny pred stravovaním kým pri zníženej tvorbe žalúdočnej kyseliny ju treba piť počas stravovaní alebo tesne po jedle. Teda záleží na spôsobe jej použitia, či tvorbu žalúdočnej kyseliny znižuje alebo zvyšuje.

Ktorá liečivá minerálna voda je vhodná na liečenie žlčníka?

Minerálna voda MIRA s obsahom glauberovej soli je už desiatky rokov typickou vodou na liečenie žlčníkových ochorení. Jej užívanie je doporučené v prípade stagnácie žlče, na doliečenie zápalu žlčového mechúra, na obnovenie normálnej činnosti žlčníka po žlčníkových operáciách a na prevenciu proti vzniku žlčníkových kameňov. (Podľa najnovších lekárskych výskumov sa výslovne odporúča na zníženie vysokej hladiny cholesterolu v krvi.)