Dr. Zajkás Gábor: Zvýšenie účinnosti odtučňovacej kúry liečivou minerálnou vodou?

Priaznivý, odtučňovacej kúre napomáhajúci účinok niektorých liečivých minerálnych vôd objavili už začiatkom minulého storočia, kedy sa ukázalo, že pri prevencii alebo liečení zápchy pridruženej k odtučňovacej diéte sú veľmi dobre využiteľné sulfátové vody obsahujúce horkú soľ a glauberovu soľ, medzi ktoré patrí aj voda Mira.